جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۴۸ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم راست گویی چه تاثیری بر اعمال انسان دارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : به فرموده امام صادق(ع)، کسی که زبانش راست گو باشد، اعمالش نیز پاک خواهد بود.