جواب و پاسخ به سوال پرسش بازی خواستگاری راه آب یا کانالی که در قدیم زیرزمین کشیده می شده است ؟ بازی موبایل از سایت نکس لود دریافت کنید.

راه آب یا کانالی که در قدیم زیرزمین کشیده می شده است ؟

با سلام خدمت همه عزیزانی که برای پیدا کردن جواب و پاسخ به سوال بازی خواستگاری با عنوان راه آب یا کانالی که در قدیم زیرزمین کشیده می شده است وارد این سایت شده اید جواب این سوال بازی خواستگاری را پیدا کردیم و پاسخ این سوال قنات است. شما با وارد کردن حروف قنات میتوانید وارد مرحله بعدی بازی خواستگاری شوید.