جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۱۶ کتاب پیام های آسمان پایه نهم راه امر به معروف و نهی از منکر در هر یک از این موارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. کسی اجناس بی کیفیت را به عنوان کالای مناسب و باکیفیت به مشتریان می فروشد،.
2. خانواده ای در جنگل آتش روشن می کند.
3. یکی از دوستانمان نسبت به خواندن نماز بی توجهی می کند،.
4. دانش آموزی به اموال مدرسه و کلاس آسیب می زند،.
5. خودرویی به علت نقص فنی، بیش از اندازه دود می کند و هوا را آلوده می کند.
راه امر به معروف و نهی از منکر برای کارهای فوق:.
1. 1) تحقیق اولیه در مورد کیفیت اجناس و قیمت 2) خرید نکردن 3) گزارش به سازمان تعزیرات حکومتی.
2. 1) تذکر شفاهی و گوش زد کردن خطرات آن 2) گزارش به محیط زیست.
3. 1) تذکر شفاهی مبنی بر آثار نماز بر روی زندگی روزمره 2) روی برگرداندن و کم محلی به وی.
4. 1) تذکر شفاهی مبنی بر نگهداری اموال مدرسه 2) گزارش به ناظم مدرسه.
5. 1) تذکر شفاهی در صورت امکلن 2) گزارش به پلیس راهنمایی و رانندگی.