جواب قلمرو ادبی صفحه ۱۰۶ کتاب ادبیات فارسی پایه دهم مفهوم عبارت کنایی رخ نامور سوی توران کنی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : رخ نامور سوی توران کنی : کنایه از به سوی توران بروی و حرکت کنی.