جواب پرسش صفحه ۱۴۱ کتاب کار و فناوری پایه نهم رغبت تحصیلی حرفه ای چیست؟ چرا باید رغبت های خودتان را بشناسید؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : داشتن علاقه به یک مفهوم یا حرفه رغبت تحصیلی – حرفه ای است. در انتخاب یک شغل باید علاقه مندی ها در نظر گرفته شود زیرا ما تقریبا نیمی از روز را در لباس شغلمان زندگی می کنیم و چنانچه به شغل خود علاقه نداشته باشیم دلسردی به وجود می آید.