جواب برایم بگو صفحه ۷۴ کتاب هدیه های آسمان کلاس چهارم ابتدایی رفتار ابوذر نشانه ی چه بود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نشانه عشق و وفاداری او به پیامبر.