جواب بگرد و پیدا کن صفحه ۲۱ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم رفتار حضرت قاسم شما را یاد چه چیزهایی می اندازد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ایمان و تقوای بسیار بالا, شجاعت, دلاوری, غیرت.

ناشناس : شجاعت زیاد, دلاور بودنش, ایمان و غیرت داشتن.