جواب درک و دریافت صفحه ۹۵ کتاب ادبیات فارسی پایه پنجم رفتار سام با سیمرغ چه فرقی داشت؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سام از روی نادانی و از ترس حرف دیگران به بچه ظلم و نامهربانی کرد و او را در بالای کوه رها کرد ولی سیمرغ با اینکه بچه خودش نبود، او را با مهربانی به لانه خودش برد و همانند جوجه های خودش از او مراقب کرد.