جواب پیشنهاد صفحه ۱۵۲ کتاب دین و زندگی پایه دهم رفتار پسران و مردان در جامعه چگونه باید باشد تا سلامت اخلاقی جامعه حفظ شود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) کنترل نگاه به نامحرمان.
ب) پوشش باوقار و محترمانه و هماهنگ با فرهنگ و ارزش های جامعه.