مجازات روزه خواری در سومالی

چیست ؟ تنبیه روزه خواری در کشور سومالی چقدره ؟ شکنجه در سومالی را از سایت نکس لود بخوانید .

شنیده شده است که در کشور سومالی مجازات سختی برای روزه خواران گرفته شده است .

مجازات روزه خواری در سومالی

در اسلام نیز در ملا عام 3 بار روزه خواری صورت بگیرد با اختلاف بین مراجع تقلید حکم اعدام دارد .

روزه خواری یکی از کار های زشت و ناپسند است که نباید در عموم صورت بگیرد .

مجازات روزه خواری در سومالی چیه

در کشور های اسلامی مجازات های مختلفی برای افراد روزه خوار در نظر گرفته شده است

از جمله این مجازات ها شلاق تبعید جریمه نقدی و از جمله اعدام

جریمه روزه خواری در کشور سومالی اعدام است

این شدید ترین مجازات روزه خواری است که قصاص میشوند

هر کشوری برای خودش قوانین مختلفی دارد

در سومالی قطعا حکم اعدام صادر نمیشه بلکه تا حد اعدام پیش میره

روزه خواری در سومالی