جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۳۰ کتاب دین و زندگی پایه دهم استفراغ روزه را باطل نمی کند مگر اینکه از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : عمدی باشد.