جواب فعالیت صفحه ۳۰ کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم دبستان ابتدایی روستانشینان از آب رودها برای چه کارهایی استفاده می کنند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : برای کشاورزی, مصارف آشامیدنی, شستشو و غیره.