جواب فعالیت صفحه ۱۵۸ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم روشی را پیشنهاد کنید که در یکی از کارها یا فعالیت های مدرسه بازدهی را افزایش دهد و باعث استفاده صحیح از امکانات شود برای مثال با چه راهکاری می توان از تلف شدن وقت کلاس برای حضور و غیاب و دیدن تکالیف جلوگیری کرد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تعیین افراد معتمد جهت حضور و غیاب و دیدن تکالیف.