جواب پرسش صفحه ۷۳ کتاب کار و فناوری پایه هشتم آیا می توانید روش دیگری برای انتخاب قالب های خروجی بیابید؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : یکی از راه ها، تغییر فرمت مورد نظر با فرمت جایگزین است. قالب های VCD، SVCD، Divx، BluRay.