جواب بحث علمی صفحه ۵۴ کتاب عربی پایه یازدهم اکتب خمس عبارات بالعربیه حول آداب الکلام پنج عبارت به زبان عربی درباره آداب کلام از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : پنج عبارت عربی در مورد آداب سخن گفتن بنویسید.
1- اَلکَلامُ یَجُرُّ الکَلامَ.
سخن سخن را میکشاند.
2- إذا الکَلامُ مِن فِضَّة فَالسُّکوتُ من ذَهَب.
اگر سخن گفتن از نقره است، سکوت از طلاست
3- التَّکَلُّم بِغَیرِ تَفکیرِ کَالرَّمایةِ بَلا تَصویب.
صحبت کردن بدون تفکر مانند پرتاب تیری است بدون اینکه هدف مشخص باشد
4- قِطَّة کَثیرة المَواءِ قِطَّة لا تَلتَقِطِ الفئران.
گربه ای که زیاد میومیو می کند موش نمی گیرد
5- الثَرثَرة لا تَسدُدِ الضَرائِب.
وراجی مالیات پرداخت نمی کند
6- کِثرَةُ الکَلام عَنِ العَسَل لا تَجلَبُ الحَلاوَةِ إلى الفَم.
زیاد صحبت کردن از عسل دهان را شیرین نمی کند. (با حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه)
7- الکَلامُ کَالدَّواء أن أقلَلتَ مِنهُ نَفَعَ، وَ أن أکثَرتَ مِنهُ صَدَع.
صحبت کردن داروست اگر کم بخوری مفید است و اگر زیاد بخوری سردرد می گیری
8- لَیسَتِ الثَّرثَرة عَیباً، إنَّها مَرَض.
پر حرفی عیب نیست یک بیماری است
9- الکَلامُ الحُسن درع.
سخن خوب سپر است.

سارا مازوچی : الکلام کالدواء ان أقللت منه نفع، وان أکثرت منه صدع. – عمرو بن العاص. صحبت کردن داروست اگر کم بخوری مفید است و اگر زیاد بخوری سردرد می گیری.