جواب فعالیت صفحه ۹۴ کتاب آمادگی دفاعی پایه نهم تصور کنید زلزله ای در یک شهر رخ داده است مردم این شهر پس از وقوع زلزله به چه چیزهایی نیاز دارند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : آب و مواد غذایی، پوشاک، چادر، وسایل گرم کننده، کمک های امدادی و پزشکی، نیاز به روحیه امکانات بهداشتی، خدمات شهری، آب و برق و تلفن.