جواب درک مطلب صفحه ۱۰۵ کتاب ادبیات فارسی چهارم زمانی که مادر موسی فرزندش را در آب انداخت چه احساسی داشت؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : احساس حسرت.