جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۰۴ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم زمین چه چیزهایی را می تواند پاک کند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زمین یکی از مطهرات است که کف پا یا ته کفشی را که بواسطه راه رفتن نجس شده باشد ، پاک می کند البته با سه شرط :
اول: خود زمین پاک باشد.
دوم: زمین خشک باشد.
سوم: عین نجاست ، با راه رفتن کاملا بر طرف شود.

پریچهر : زمین یکی از مطهرات است کف پا یا ته کفشی را که به واسطه راه رفتن نجس شده باشد پاک میکند البته با سه شرط:اول، خود زمین پاک باشد. دوم، زمین خشک باشد.سوم، عین نجاست با راه رفتن کاملاً برطرف شود