جواب فعالیت فردی صفحه ۲۰ کتاب تفکر و سبک زندگی ویژه دختران پایه هفتم چرا زنان بیش از مردان باید حجاب را رعایت کنند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

فاطمه : نمی دونم کاش بقیه بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده : چون خداوند زنان را از مردان برتری دانسته و بخاطر همین حجاب ا زود تر از مردان به زنان واجب کرده است.