جواب با خانواده صفحه ۱۰۱ کتاب هدیه های آسمان پنجم دبستان زندگی امام خمینی را در چند جمله توصیف کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ایشان فردی با ایمان، خدا ترس، ظلم ستیز و استکبار ستیز بودند. ایشان همچون مردم عادی زندگی می کردند و زندگی ساده زندگی ساده ای داشتند و از قدرت سوء استفاده نمی کردند.

اتنا رحمتی : ایشان فردی بسیار با ایمان بودند که با ظلم و ستم مبارزه می کردند و بسیار خدا ترس بودند و همیشه نمازشان را اول از هر چیزی ترجیح می دادند ،به خواندن زیاد قرآن اهمیت می دادند و زیر بار ستم گران نمیرفتند و زندگی ساده ای داشتند و خودرا بالاتر از مردم نمی دانستند…..