جواب خودارزیابی صفحه ۲۱ کتاب فارسی پایه هفتم نمونه های دیگری از زیبایی های آفرینش را بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : آواز پرندگان – بوی خوش لاله زار – آواز باد – بوی چمن زار.