جواب فعالیت صفحه ۳۰ کتاب آمادگی دفاعی پایه نهم سایر اقشار و تشکل های بسیج را در جدول زیر قرار دهید و درباره یکی از تشکل های بسیج توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی دونم هرکی نوشته کاش جواب رو بفرسته.