جواب فعالیت صفحه ۷۷ کتاب علوم تجربی پایه هفتم چرا در سال های اخیر سرمایه گذاری های زیادی برای پژوهش توسعه و بهره برداری از انرژی های تجدید پذیر شده است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : برای این که استفاده از انرژی های تجدید پذیر پاک و رایگان است و باعث کاهش مصرف سوخت های فسیلی و کاهش آلودگی هوا آب و خاک می شود. بیماری های حاصل از آلودگی سوختهای فسیلی کاهش می یابد مثل بیماری های تنفسی و قلبی و عروقی.