جواب قلمرو ادبی صفحه ۱۰۰ کتاب ادبیات فارسی پایه دهم سر هم نبرد به گرد آوردن کنایه از چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کنایه از شکست دادن و کشتن او.