جواب درک مطلب صفحه ۱۱۰ کتاب ادبیات فارسی چهارم سعدی دانا و نادان را به چه مانند کرده است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : دانا : طبله عطار. نادان : طبل غازی.