جواب حکایت صفحه ۳۶ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم از نظر سعدی دانشمند واقعی کیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که وقتی علم و دانشی را آموخت به آموخته خود عمل کند.

ناشناس : از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که در هر وقتی بتواند خود را هیچ وقت از درس و مشق خود دست نکشد.

پارسا : یعنی که هر چه علم و دانش آموختی اول به آن عمل کن و بعد به دیگران هم بیاموز.

امید : ازنظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که وقتی علم و دانشی را اموخت به دانش خود اصافه کند.

امیرمهدی : از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که به آموخته خود عمل کند.

امیرمهدی : از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که آنچه را که میداند و درست تشخیص می دهد به آن عمل کند .

هلیا : از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که وقتی علم و دانش را آموخت بازهم به دانش خود اضافه کند.

معصومه : ازنظر سعدی هرچقدر هم علم داشته باشی اما اگر به آن عمل نکنی انگار هیچ چیز نمیدانی.

نویسنده :‌ از نظر سعدی هر چقدر هم علم داشته باشی اما اگر به آن عمل نکنی اصلا چیزی نمی دانی.

سلیم :‌نام یکی از دانشمند ها باید باشه بچه ها🌹
من خانم نکومند هستم معلم کلاس ششم
استان فارس شهرستان مهر گله دار-دهنو خیابان برق.