جواب فعالیت صفحه ۱۰۸ کتاب علوم تجربی پایه هفتم سفر مواد معدنی را از خاک تا بدنتان بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خورشید -> گیاه -> مواد غذایی.
خورشید -> گیاه -> حیوانات گیاه خوار،(لبنیات، غذاهای جانوری).
مواد معدنی توسط آب حل شده و از طریق تار های کشنده ریشه گیاه وارد گیاهان می شوند، گیاه به کمک نور خورشید و فتوسنتز مواد جذب شده را به مواد غذایی تبدیل می کند که برخی مستقیما وارد بدن ما می شود (غذاهای گیاهی) و برخی خوراک جانوان گیاه خوار می شوند و در بدن آن ها ذخیره می شوند. سپس ما با خوردن جانوران گیاه خوار(گوسفند)این مواد را وارد بدن خودمان می کنیم.