جواب فعالیت صفحه ۱۴۱ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم درباره سلام و احوالپرسی به دو یا سه زبان کشورهای اروپایی مانند فرانسوی آلمانی ایتالیایی تحقیق کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده :‌مردان اروپایی در زمان های قدیم با برداشتن کلاه خود ادای احترام میکردند و به یک دیگر سلام می گفتند.

ناشناس :
درباره سلم واحوال پرسی به دو یا سه زبان کشور های اروپایی مانند فرانسوی آلمانی و ایتالیایی.