جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۰۰ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم سه شغل حلال نام ببرید که ممکن است درآمد صاحبان آنها حرام شود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) کسی که وسیله بی کیقیت را در بسته بندی وسیله خوبی و با کیفیت قرار می دهد و آن را با قیمتی بیشتر می فروشد.
ب) کارمندی که موظف است هر روز در محل کارش به انجام امور اداری بپردازد، اگر در ساعت کاری به وظایفش نپردازد. پولی که دریافت می کند، حق او نیست و استفاده از آن پول برایش حرام است.
ج) معلم با پزشک و یا . که در انجام وظایفش به خاطر بی توجهی کوتاهی کند گرفتار مال حرام می شود.