جواب درک مطلب صفحه ۱۰۵ کتاب ادبیات فارسی چهارم سه صفت خداوند را که در متن شعر به آن اشاره شده است بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : لطیف، عادل، بنده پروری.