جواب خودت را امتحان کن صفحه ۸۶ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم سه مورد از عوامل هدر دادن عمر را بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) بی حالی و تنبلی.
2) امروز و فردا کردن.
3) بی توجهی به اولویت ها.
4) معاشرت با افراد بی نظم.