جواب خودت را امتحان کن صفحه ۷۸ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم سه نمونه از فداکاری های حضرت علی علیه السلام را به صورت خلاصه بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) نبرد با عمر بن عبدود پهلوان نامدار عرب در جنگ خندق.
ب) دفاع از جان پیامبر در جنگ احد.
ج) خواندن آیات مهم سوره توبه در میان مشرکان بی رحم مکه با صدایی بلند.