جواب خودت را امتحان کن صفحه ۵۲ کتاب پیام های آسمان پایه نهم با توجه به سخن امام رضا سه ویژگی منتظران واقعی امام زمان را بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) خیرخواهی و مهربانی با مؤمنان ب) گشاده رویی ج) همسایه داری.