جواب تدبر در قرآن صفحه ۸۹ کتاب دین و زندگی پایه یازدهم سپاسگزاران واقعی نعمت رسالت چه کسانی اند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کسانی که در مسیری که پیامبر اکرم (ص) ترسیم کرده باقی بمانند و با تمام ارکان جاهلیت مبارزه کنند و ثابت قدم باشند و گرفتار تزلزل در اعتقاد و اعمال نشوند.