جواب فعالیت صفحه ۶۱ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم دلایل سیاسی و نظامی ضعف و فروپاشی حکومت صفوی چه بود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بی کفایتی شاهان بعد از شاه عباس.
دور نگه داشتن و عدم تربیت صحیح شاهزادگان.
مالیات های سنگین.
حمله محمود افغان.
خرافاتی بودن شاه سلطان حسین.
دخالت درباریان سودجو در امور.