جواب فکر کنید صفحه ۳۱ کتاب علوم تجربی پایه چهارم دبستان ابتدایی سیم های برق و روکش آنها را از چه موادی می سازند چرا ؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : جنس سیم های برق را به دلیل اینکه الکتریسیته را به راحتی از خود عبور دهند از مس می سازند واما روکش سیم ها را برای جلوگیری از برق گرفتگی از مواد پلاستیکی می سازند.

نویسنده : جنس سیم های برق را از فلز مس می سازند به دلیل:
1- هزینه کمتر
2- رسانای الکتریسیته
3- مفتول پذیری
4- …..
روکش ها را از پلاستیک می سازند به دلیل:
1- عایق الکتریسیته
2- هزینه کمتر
3- وجود مواد اولیه
4- ……

نویسنده :‌
سیم های برق را از مس و آلومینیوم می‌سازند ک مس رایج تر است و روکش آن ها را از پلاستیک ک عایق الکتریسیته است می‌سازند تا از برق گرفتگی جلوگیری کند.