آیا شایعه خداحافظی کارلوس کیروش از تیم ملی حقیقت دارد دانلود فیلم لحظه خدافظی و خروج و فسخ قرارداد کارلوس کی‌روش از تیم ملی به صورت کامل و رایگان از سایت نکس لود دریافت کنید.

شایعه خداحافظی کی روش با تیم ملی ایران

آیا درست است که کارلوس کی‌روش از تیم ملی خداحافظی کرده است ؟

در برخی از اخبار شنیده شده است که کارلوس کی‌روش با دستیاران خود خداحافظی کرده است و می‌خواهد از کشور و از تیم ملی خداحافظی کند و جام جهانی آخرین فوتبال ایران بود که کارلوس کی‌روش آن را برعهده داشت امیدواریم که بعد از تولد کی‌روش فوتبال به قهقرا نرود و تیم ملی همچنان قدرت خود را حفظ کنند خدمات زیادی برای تیم ملی انجام داده بود که احتمالا جام جهانی آخرین هدایتگری کارلوس کی‌روش بود و کارلوس کی روش از تیم ملی خداحافظی خواهد کرد و به تیم های ضعیف دیگر و برای پیشرفت کشور های دیگر کار خواهد کرد.