جواب فعالیت صفحه ۳ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم شباهت های این دو ماجرا چه مواردی بود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : جلوه ها و شکل هایی از احساس مسولیت، تعاون، همکاری، کمک به همدیگر و همفکری برای حل مشکلات.