جواب درک مطلب صفحه ۱۰۸ کتاب ادبیات فارسی پنجم دبستان شجاع به چه کسی می گویند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : به کسانی که بتواند در برابر حوادث و رنج ها و دشواری.