جواب خودت را امتحان کن صفحه ۲۲ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم توضیح دهید با چه شرایطی گذشت از خطاهای دیگران شایسته است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زمانی که فرد خطاکار به اشتباهش پی برده است و از انجام آن پشیمان شده و یا از روی جهالت و نادانی ظلمی به ما کرده است، گذشت ما موجب اصلاح رفتارش می شود. در این شرایط گذشت شایسته است.