جواب نگارش صفحه ۱۵ کتاب نگارش پنجم ابتدایی دبستان انشا پایه کلاس شعر رقص باد خنده ی گل را به صورت داستان بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت نگارش پنجم ابتدایی

داستان شعر رقص گل خنده گل نگارش پنجم ابتدایی

با شروع فصل پاییز و وزیدن باد سرد، کم کم، سبزه ها و برگ های درخت نارون همچون چتری زیبا به رنگ زرد در می آید. با وزش باد برگ های درختان شروع به افتادن کردند و چشمه های آب کم کم خشک شدند و باغ ها به خواب زمستانی رفتند.
دهقان دانه ها را در خاک قرار داده و شاخه های دختان را کوتاه می کرد. فصل پاییز و زمستان به اتمام می رسد و فصل بهار از راه می رسد. گیاهان سر از خاک مرده، بیرون آورده و چشمه ها مملو از آب می شود. برگ های سبز درخت نارون در آمده و درختان سبز می شوند.
گل ها شکوفه کرده و بوی خوش فضای باغ را پر می کند و پرندگان از جمله پرستو با صدای خوش به پرواز در آمده و بر روی شاخه های درختان، لانه می سازند.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : زوزه های آسمان خبر از رسیدن بهار میدهند ، بهاری هزار رنگ که هر گل آن ، لباس مخصوص خود را به تن کرده و در شهر خود نمایی میکند .
نفس آسمان در موها میچرخد و طرح لبخند را بر لب ها نقاشی میکند ، باد ، با موسیقی خورشید در هوا میچرخد و به همه سلام میکند و با چرخیدن در گلبرگ های گل ، لبخند گل را رقم میزند .
گل لبخندی میزند و تازه میشود بهار را احساس کرد و علت آن چیزی جر رقص بی وقفه باد در آسمان شهر نیست .
باد ، میرقصد و به این طرف و آن طرف سرک میکشد و گاهی نیز چیزهایی را با خود میبرد ، مثلا گلبرگ ظریف گل خندان را که به علت خندان گل ، به او هدیه داده شده .

کوثر : و درخت نارون برگ تازه میدهد و شاخه های قدیمی و خشک دوباره جوانه می زنند.

فاطمه دهقان : و بعد از فصل بهار فصل تابستان ماید اما در حوالی فصل بهار ماه خرداد مدرسه ها ت میشود و بچه ها خوش حال میشوند.