جواب فعالیت صفحه ۹۵ کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم شما از واقعه ی عاشورا چه پیامی دریافت کردید بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : امر به معروف و نهی از منکرف قیام در برابر ظلم و ستم، نماز اول وقت، صبر، غیرت و تعصب، تابعیت از امر ولی.

کیمیا اذری : امر به معروف و نهی از منکرف قیام در برابر ظلم و ستم صبر ،نماز اول وقت ، تعصب و غیرت.