جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۲۸ کتاب دین و زندگی پایه یازدهم شما با چه روشی مرجع تقلید خود را انتخاب کرده اید؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : با دو نفر عادل و مورد اعتماد که توانستند فقیه واجد شرایط را تشخیص دهند، مشورت کرده ام.