جواب برایم بگو صفحه ۶۲ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم شما برای حفظ سلامت خود چه کارهایی انجام میدهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : درست غذا می خوریم – ورزش می کنیم – بهداشت را رعایت می کنیم – به موقع می خوابیم و صبح زود از خواب بر می خیزیم.

نویسنده :‌برای حفظ سلامتی باید در کنار ورزش ،به تغذیه و خواب مناسب خود هم توجه کنیم ؛ یعنی صبحانه ناهار و شام را کامل و به موقع بخوریم و شب هنگام نیز به موقع بخوابیم تا صبح را با نشاط و شادابی شروع کنیم.