جواب درک مطلب صفحه ۱۲۶ کتاب ادبیات فارسی پنجم شما چه شباهتی بین خود و حسین (ابن سینا) می بینید؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اشتیاق برای کسب علم و پیشرفت.