جواب کارگاه درس پژوهی صفحه ۶۱ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم داستانی کوتاه از شهدای حماسه ساز دفاع مقدس انتخاب کنید و در گروه بخوانید و درباره عناصر و ویژگی های آن گفت و گو کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

محمد مهدی : داستانی از شهدای حماسه ساز دفاع مقدس انتخاب کنید ودر گروه بخوانید ودرباره ی عناصر و ویژگی های آن گفت وگو کنید