جواب خودت را امتحان کن صفحه ۲۱ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم شکر واقعی نعمت چیست توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شکر واقعی نعمت این است که از نعمت ها در راه حرام استفاده نکنیم.

ناشناس : شکر نعمت ان است که خداوند از انچه حرام کرده است دوری کنیم و به دستورات او لمل درست و بجا کنیم.