جواب فعالیت صفحه ۳۰ کتاب علوم تجربی پایه هفتم برداشت خود را از شکل رو به رو در یک سطر بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چگالی مواد مختلف متفاوت است وقتی موادرادریک ظرف می ریزیم براساس چگالی مرتب می شوند مواد چگالتر پایینتر از موادی که چگالی کمتردارند قرار می گیرند. بنابراین در این شکل چگالی جیوه از همه بیشتر است و چوب پنبه از همه کمتراست.