صفحه ۹۴ کتاب فارسی ششم دبستان در شعر شیر خدا بیت آن دم صبح قیامت تاثیر حلقه ی در شد از او دامن گیر به چه واقعه ای اشاره دارد کاراگاه درس پژوهی از سایت نکس لود دریافت کنید.

حلقه در شد دامن گیر به چه واقعه ای اشاره دارد

شعر شیر خدا بیت آن دم صبح قیامت

شعری که در بالا مشاهده می‌کنید در اینترنت و گوگل بسیار جستجو می شود و به چه واقعه ای اشاره دارد نیز در یکی از کتابهای درسی آمده است که ما دقیقاً نمی دانیم که کدام یک از کتابهای درسی است که به این بیت شعر اشاره دارد ولی مهم آن این است که واقعه ی شهادت حضرت علی علیه السلام می باشد که وقتی که صبح در می خواست برای نماز به مسجد درون حلقه در به لباس گیر کرد و نگذاشت تا حضرت علی به مسجد برود و به این واقعه اشاره می‌کنند و در آن صبح که حضرت علی ابن ملجم را از خواب بیدار کرد تا برای نماز نماز بخواند ابن ملجم حضرت علی علیه السلام را به شهادت رساند.

داستان بیت آن دم صبح  قیامت تاثیر حلقه در فارسی ششم دبستان

این شعر معروف‌به واقعه شعادت حضرت علی (ع) اشاره میکند…صبح هنگام ک حضرت علی به منظور نماز صبح مشغول وضو گرفتن بود…هنگامی ک کارش تمام شد و می خواست که از خانه بیرون بزند طمین و زمان از ترس از دست دادن حضرت علی(ع) به همهمه افتاده بودند..هر موجود به طریقی میخواست جلوی حضرت را بگیرد..یکی سر و صدا میکرد دیگری جلوی قدم هایش راه میرفت که نگذارد حضرت از خانه خارج شود…حتی این ممانعت تا حدی بود که در آخر وقتی حضرت در را باز میکرد آستین لباسش به حلقه در گیر کرد این واقعه اشاره به این دارد گ حتی در هم از رفتن حضرت هراس داشت و آگاه بود…لیکن حضرت خود نیز خبر داشت که با پای خود به دهان شهادت قدم می گذارد..سرانجام هیچ یک از وقایع نتوانست جلوی ایشان را بکیرد و ایشان به مسجد رفتند و در آنجا توسط ابن ملجم به شهادت رسیدند.

جواب کاراگاه درس پژوهی صفحه 94 فارسی ششم

این شعر معروف به واقعه شهادت حضرت علی علیه السلام اشاره می‌کند که حضرت علی علیه السلام برای نماز صبح وضو گرفت و می خواست که از خانه خارج شود حیوانات و موجودات سر و صدا می کردند و نمی گذاشتند که حضرت علی از خانه خارج شود وقتی که حضرت علی از خانه خارج می‌شد لباسش به حلقه دستگیری در گیر می کند که در این شعر به این تعبیر شده است که حلقه در نیز از این واقعه آگاه بود و نمی گذاشت که حضرت علی از خانه خارج شود و پس از اینکه حضرت علی به سمت مسجد رفت در مسجد توسط ابن ملجم مرادی به شهادت رسید.

در شعر شیر خدا بیت آن دم صبح قیامت تاثیر حلقه ی در شد از او دامن گیر به چه واقعه ای اشاره دارد

معنی شهر علی ای شیر خدا

علی آن شیر خدا شاه عرب  —  الفتی داشته با این دل شب

علی ع آن مردی است که در راه خدا همچون شیر شجاعانه جنگید و برترین مردم عرب بود و با تاریکی شب انس و دوستی داشت

شب ز اسرار علی آگاه است  —  دل شب محرم سرالله است

شب از رازهای حضرت علی خبردارد  — تاریکی شب (منظور از دل شب نیمه شب می باشد)محرم رازهای الهی است

شب شنفته است مناجات علی — جوشش چشمه ی عشق ازلی

شب صدای دعا و مناجات حضرترا شنیده است — هم چنین صدای عشق الهی را که همچون چشمه ای در وجود او می جوشید را شنیده است

کلماتی چو در آویزه ی گوش — مسجد کوفه هنوزش مدهوش

کلماتی و دعاهایی که حضرت علی بیان می کرد همچون مروارید در گوش مسجد کوفه مانده و مسجد کوفه هنوز از شنیدن آن سخنان حیران و از خود بی خود است

فجر تا سینه ی آفاق شکافت — چشم بیدار علی خفته نیافت

تا زمانی که خورشید از افق نمایان شد و سینه ی آسمان را باز کرد (منظور رسیدن صبح است )چشمان علی هنوز بیدار بود و نخوابیده بود

ناشناسی که به تاریکی شب — می برد شام یتیمان عرب

علی مردی است که به شکل غریبه شب ها — برای بچه های یتیم کوفه شام می برد

عشق بازی که هم آغوش خطر — خفت در خوابگه پیغمبر

او انسان عاشقی است که خطر را با جان و دل پذیرفت      و به جای پیامبر در بستر او خوابید (اشاره به تصمیم مشرکان جهت قتل پیامبر)

آن دم صبح قیامت تاثیر — حلقه ی در شد از او دامنگیر

در آن صبح و سحر که شگفت انگیز بود و تاثیری همچون قیامت داشت  — حلقه ی در (کلون درب ) به لباس علی گیر کرد تا مانع خروج ایشان شود

دست در دامن مولا زد در — که علی بگذر و از ما مگذر

در دست به دامن مولا شد و از او خواهش کرد که یا علی از تصمیم خود برگرد و از من (درب ) عبور نکن

شبروان مست ولای تو علی — جان عالم به فدای تو علی

یا علی عارفان و شب زنده داران از ولایت و امیری تو مدهوش و حیران هستند  جان همه مردم دنیا فدای تو شود

محمد حسین بهجت تبریزی (شهریار)

* معنی بیت اول : حضرت علی (ع) ، کسی که در راه خدا همچون یک شیر شجاع می جنگید و برترین مرد عرب بود، با تاریکی شب، انس و الفت داشت. (شیرخدا اشاره دارد به صفت “اسدالله” که از صفات حضرت علی (ع) است.)

* معنی بیت دوم : شب از رازهای علی (ع) با خبر است. تاریکی شب، محرم رازهای الهی است. (حضرت علی (ع) معمولاً در شب ها با خدا مناجات و درددل می کرده است.)

* معنی بیت سوم : شب صدای دعا و مناجات علی و همچنین عشق الهی را که مانند چشمه ای در وجود او می جوشید، شنیده است.

* معنی بیت چهارم : کلماتی (دعاهایی) که حضرت علی (ع) بیان می کرده، هنوز در گوش مسجد کوفه مانده است و او را از خود بی خود می کند. (چون در آویزه ی گوش بودن سخن، کنایه است از حرفی همیشه در گوش فرد بودن و همیشه به حرفی گوش دادن.)

* معنی بیت پنجم : خورشید از افق بالا آمد و سینه ی آسمان را شکافت (صبح فرا رسید) ولی چشم علی هنوز بیدار بود و به خواب نرفته بود.

* معنی بیت ششم : علی همان کسی است که در تاریکی شب به صورت ناشناس برای یتیمان عرب غذا می برد.

* معنی بیت هفتم : انسان عاشقی که خطر کرد و شب به جای پیامبر (ص) در رختخواب او خوابید. (اشاره دارد به شبی که مشرکان قصد کشتن پیامبر را داشتند اما به جای او، حضرت علی (ع) را در رختخواب یافتند.)

* معنی بیت هشتم : در آن سحرگاه شگفت انگیز، حلقه ی در، دست به دامن علی (ع) شد. (می گویند زمانی که حضرت علی (ع) در سحر نوزدهم ماه رمضان قصد خروج از خانه را داشت، حلقه ی در به لباس گیر کرد تا مانع خروج او شود.)

* معنی بیت نهم : در، دست به دامن علی (ع) شد و از او خواهش کرد که ای علی از رفتن صرفنظر کن و از من عبور نکن.

* معنی بیت دهم : یا علی! عارفان مدهوش ولایت تو هستند. جان عالمیان به فدای تو باد!

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

به ان روزی که حضرت علی (ع)میخواست برود لباس او به دستگیره ی در گیر کرد و انگار که داشت اورا از رفتن منصرف میکرد. ارایه ادبی:ارایه جانبخشی به دستگیره در این مطلب را نویسنده فرستاده با تشکر از نویسنده عزیز.

متین بخشیان : این شعر معروف‌به واقعه شعادت حضرت علی (ع) اشاره میکند…صبح هنگام ک حضرت علی به منظور نماز صبح مشغول وضو گرفتن بود…هنگامی ک کارش تمام شد و می خواست که از خانه بیرون بزند طمین و زمان از ترس از دست دادن حضرت علی(ع) به همهمه افتاده بودند..هر موجود به طریقی میخواست جلوی حضرت را بگیرد..یکی سر و صدا میکرد دیگری جلوی قدم هایش راه میرفت که نگذارد حضرت از خانه خارج شود…حتی این ممانعت تا حدی بود که در آخر وقتی حضرت در را باز میکرد آستین لباسش به حلقه در گیر کرد این واقعه اشاره به این دارد گ حتی در هم از رفتن حضرت هراس داشت و آگاه بود…لیکن حضرت خود نیز خبر داشت که با پای خود به دهان شهادت قدم می گذارد..سرانجام هیچ یک از وقایع نتوانست جلوی ایشان را بکیرد و ایشان به مسجد رفتند و در آنجا توسط ابن ملجم به شهادت رسیدند.