جواب پرسش صفحه ۷۱ کتاب کار و فناوری پایه نهم در زمان بستن کلگی شیر شیر باید در حالت باز باشد به نظر شما دلیل این کار چیست؟ جنس واشر آب بندی از چه ماده ای است؟ چرا؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا هنگام باز بودن شیر آب مغزی به بیرون پیچیده و طول مغزی زیاد است پس اگر کلگی شیر را روی آن قرار داده و با آچار بپیچیم چون طول زیاد می شود در اثر پیچاندن واشر به انتهای شیر برخورد کرده و باعث خرابی آن می شود.پس هنگام بستن کلگی برای اینکه این اتفاق نیفتد باید پیچ شیر را به صورت بسته قرار دهیم.
جنس واشر معمولا از پلاستیک نرم و محکم است تا به خوبی شیر را آب بندی کند و عمر طولانی نیز داشته باشد.